Hollstadl ogo

Hollstad ligger i Tingstad socken mellan Norrköping och Söderköping.

 

Patent ridhusharv

Utveckling av en ny typ av ridhusharv pågår på Hollstad. Idén är patenterad.

 

 

Forskning

På Hollstad gillar vi det genuina. Som t.ex. trattar i zinkplåt, skovlar med trähandag och gärdsgårdar knutna med vidjor av gran. Men vi gillar också modern teknik, innovationer och ny kunskap. Ridhuset har t.ex. en elektroniskt styrd bevattningsanläggning. Vår patenterade ridhusharv är vi extra stolta för. En hel del annat är på gång här. Inget står stilla på Hollstad.

 

Stigbygel

Stigbygeln förändrade världen. Det var temat i ett av forskningsprojekten som Per Frankelius på Hollstad arbetat med. Se vidare artiklar.

 

 

Det finns olika syn på kunskapsproduktion. På Hollstad ansluter vi oss till det som Michael Gibbons och andra har kallat "Mode 2". Det inkluderar idén att universiteten är endast en av spelarna på kunskapens frontlinje.

 

Laser

Trimble blev världsledade på robust laserteknologi för bedömning av nivåskillnader. På Hollstad använder vi ledande teknik. Men tro oss: Vi nöjer oss inte, utan har en hel del egna idéer på gång.

 

 

Flera forskningsprojekt pågår och några är redan publicerade (se Artiklar). Kontakta Per Frankelius (per.frankelius@liu.se;per@frankelius.com) för mer information.