Hollstadl ogo

Hollstad ligger i Tingstad socken mellan Norrköping och Söderköping.

 

Fiberutläggning ridhus

Här lägger vi ut fiber i ridhuset enligt alla konstens regler.

Häst

Snart är det dags för insläpp.

 

Ledig stallplats

Ibland finns ledig stallplats (boxplats) på Hollstad. Alla som har hästen på Hollstad har också tillgång till ridhuset och paddocken.

Stallet är byggt i klassisk stil och renoverat med omsorg om detaljer. Exempelvis har stallet ekportar med smidda gångjärn.

På gården finns ett ridhus, 20*40 meter, byggt år 2002. Det har träpanel och stora fönster. Det är utrustat med god belysning samt bevattningssystem för att styra fuktigheten i underlaget och minimera dammbildning. Det harvas regelbundet och saltas vinterhavloret med skonsam magnesiumklorid. I ridhuset finns gott om hindermaterial, däribland Cavalettihinder, för hoppning eller dressyr.

Underlaget (fiber med speciell formel) är skapat med hjälp av en av Sveriges ledande experter på ridhusunderlag. Blandningen av olika material i de olika skikten var en hel vetenskap, för att inte tala om metoden att få ut det jämt och på rätt sätt.

 

Hagen

Stallet sköts kollektivt, d.v.s. in- och utsläpp sköts av dem som har hästarna uppstallade.

Ridhusporten

Alltid är det något som behöver göras i ridhuset. Bilden visar vår David Brown före den stora renoveringen av traktorn.

 

Förutom att det är nära till Norrköping ligger det öppet, vilket gör att vinden fläktar så att flugor och bronsar hålls borta ganska bra. På Hollstad finns trevliga hagmarker samt en 30 meter bred och 60 meter lång paddock. Den har belysning och är placerad i lä för vinden och på avstånd från biltrafik.

Stallet drivs av Anita Frankelius i samarbete med dem som har sina hästar uppstallade. Stallplatserna erbjuds till erfarna hästägare med högt säkerhetstänkande. Teamet hjälps åt med in- och utsläpp samt utfodring. I stallet finns främst större hästar såsom halvblod och fullblod, men också mindre hästar. God etik, ordningssinne, noggrannhet och glatt humör är viktigt i Hollstad stall.

I hyran av stallplats ingår bl.a. hösilage, havre, betfor och halm. I hyran ingår också betesmark, hästhagar, samt tillgång till ridhuset och paddocken. I stallet finns spolspilta med varmvatten och tvättmaskin.

Kontakt:
Anita Frankelius: 070-625 37 37, 011-10 16 10
frankelius@telia.com
Per Frankelius: 0708-21 29 49, 073-620 95 29
per.frankelius@liu.se;per.frankelius@liu.se

 

 

Stallporten

Köpa gångjärn av skarvade industritillverkade plattjärn? Skulle aldrig komma på fråga på Hollstad!

 

hästskor

Den här hästskon passar inte en Ardenner, men funkar nog bra till halvblodet.