Hollstadl ogo

Hollstad ligger i Tingstad socken mellan Norrköping och Söderköping.

 

2016 påbörjdes en restaurering av paddocken.

 

Paddocken

Paddocken, dvs. uteridbanan, på Hollstad är 30 meter bred och 60 meter lång. Den ligger i lä för vinden genom att den är placerad i ett "hörn" med skog och vegetation på två sidor. Utsikten är trivsam och den är placerad på långt avstånd från biltrafik. Paddocken har belysning för sena kvällar sommarhalvåret eller lite mörkare dagar under tidig vår eller höst.

 

catepillar

Restaurering av paddockar är komplicerade projekt. Först grovarbete och sedan millimeterprecision med hjälp av laserteknik.