Hollstadl ogo

Hollstad ligger i Tingstad socken mellan Norrköping och Söderköping.

 

Stallvärmefläkt

I tidningen Ridsport publicerades en artikel om stallvärmefläktar. På tidningens webbplats erbjöds också ett kompendium om detta ämne.

 

Att ladda ned

Vi på Hollstad vill dela med oss av kunskaper, idéer och reflektioner. Genom det hoppas vi få synpunkter, kritik och nya kunskaper.

Kompendium: Rusta stallet inför vintern (om stallvärmefläktar för tidningen Ridsport)

Här planeras att läggas upp fler pdf-dokument. Håll ögonen öppna.

Se även Artiklar.

 

 

Ridsport

I tidningen Ridsport publicerades en artikel om stallvärmefläktar. På tidningens webbplats erbjöds också ett kompendium om detta ämne.