Hollstadl ogo

Hollstad ligger i Tingstad socken mellan Norrköping och Söderköping.

 

Hollstad Östergötland

Den gjutna skölden av Östergötlands vapen som ingår i bildspelet kommer från mangpårdsbyggnaden på Hollstad. Östergötlands vapen i närbild? Klicka här.

 

Om Hollstad

Hollstad ligger i Östergötland, närmare bestämt Tingstad socken längs vägen E22 mellan Norrköping och Söderköping.

Hollstad är en väl fungerande spannmålsgård. Här odlas exempelvis vete, havre, raps, råg och ärtor i nära samarbete med granngården med samma namn. På Hollstad är hästar en viktig del av verksamheten. Därför har vi investerat i ett klassiskt stall, ridhus och paddock. Vi strävar mot kvalitet och söker ständigt ny kunskap om hästrelaterade frågor.

 

Marcus bärgar hö

Varje år samlas alla för den viktiga halmbärgningen. Marcus kör Zetorn.

MF 35

Här står vår MF 35 med blad bakpå. Den är på väg att justera vägen upp till paddocken.

 

En strävan på gården är att det ska vara en levande miljö. Här värnas lantbruket, hästarna, naturen och kulturen. Gärdsgårdar, kuperad hagmark, öppna diken, brukningsvägar och inte minst den slingrande grusvägen in mot gården bidrar till miljön. Samtidigt som tradition och kultur värderas högt på gården, finns här också ett intresse för nya idéer, ny teknik, framsteg och innovation.

David Brown

Den är fina David Brown 880, som står och glänser i kvällssolen, har vi renoverat till toppskick. Förr i tiden fanns en 990 på gården.

 

Gammal flygbild Hollstad

Gammal flygbild över Hollstad

 

Ursprunget till namnet Hollstad (eller ibland Hållstad eller Hållsta) är inte helt klarlagt. Kanske var det en tidigare ägare som hette Holl? Kanske var det en viktig hållplats för hästbyte förr i tiden? Vi vet att järnvägen mellan Norrköping och Arkösund samt mellan Norrköping och Söderköping gick här över markerna och att det fanns ett stationshus i Kummelby, ett stenkast från Hollstad. Hollstad ligger vid porten till Vikbolandet, landet mellan vikarna. Området hyser historiskt intressanta platser och sevärdigheter. För mer info, klicka här.