Hollstadl ogo

Hollstad ligger i Tingstad socken mellan Norrköping och Söderköping.

 

Sådd

Hollstad ligger vid porten till Vikbolandet. Den bördiga marken var än gång i tiden havsbotten.

 

Vikbolandet

Hollstad ligger vid porten till Vikbolandet, landet mellan vikarna. Området hyser historiskt intressanta platser och sevärdigheter. Då avses inte bara Zarah Leanders Lönö vid Bråviken. Visste du t.ex. att Sveriges första lagtext eller "rättsliga dokument" finns just här i form av den unika Oklundastenen, även kallad Oklundaristningen? Finns det lag och rätt, finns också ett strukturerat samhälle.

Vid porten till Vikbolandet ligger den anrika staden Söderköping och en bit ut i Slätbaken Stegeborgs slottsruin. En datering av stäkpålarna (spetsade stockar nedstuckna i botten för att hindra fartyg) kan vara daterade till 700-talet eller rent av ännu tidigare. För övrigt finns det arkeologiskt så intressanta "Götavirke" 10 km väster om Söderköping. Det handlar om en stor försvarsvall likt den som återfinns i Danevirke i danska Hedeby. Vallen kan ha anor från tiden före 800-talet och med tanke på dess omfattning tyder det på organiserad samhällsbildning.

Vikbolandet är en av de fornlämningstätaste platserna i Östergötland, som i sin tur är ett av de fornlämningstätaste länen i landet med sina 60 000 kända fornlämningar. En av de berömda hällristningarna visar Vikingar som använder hästar för att dra ett skepp. Var vikingarna ett ryttarfolk? (se artikeln om stigbygeln i tidningen Hästmagazinet).

Hällristning

Lägger vi samman de historiska pusselbitarna börjar fantasin flöda. Det förefaller troligt att just området mellan Stegeborg i öster och Vadstena i väster var av stor betydelse i historisk tid. Den viktigaste förklaringen är sannolikt en kombination av bördig åkermark och ett nät av vikar, sjöar och vattendrag.

Kulturlandskapet på och kring Vikbolandet är unikt. Betraktar man den s.k. Gröna kartan framgår att det är mycket gult (sädesfält) men samtidigt stor inblandning av grönt där gränserna har oregelbundna former (åkeröar, uddar m.m.). Mångfalden och variationen är framträdande, och den beror på ett speciellt samspel mellan människan och naturen över stor tidsrymd. I det stora bokverket "Sveriges Nationalatlas" (bandet Sveriges geografi) lyfter man fram just Vikbolandet som något unikt jämfört med både skogsbygder och de kala slätterna i Skåne. "Så grant står Östergyllen", heter det i Östgötasången skriven av Sten Granlund och det är så sant som det sjungs.

Icke att förglömma finns ett stort hästintresse i denna del av Östergötland. Många hästgårdar och kända ryttare kommer härifrån, och inte minst i närheten av Norrköping. Man skulle nästan kunna betrakta området som ett hästkluster.