Hollstadl ogo

Hollstad ligger i Tingstad socken mellan Norrköping och Söderköping.

 

Ryttare vid porten

Dags för en ridtur.

 

 

Hästar och ryttare

På Hollstad finns dels uppstallade hästar med ryttare och skötare, dels gäster till ridhuset och paddocken. Livshändelser såsom studier, resor eller nya jobb gör att förändringar alltid sker i stall. Vid nyrekryteringar är vi nog med att få bästa möjliga personer till stallet, i bemärkelsen att alla delar liknande etiska värderingar och fungerar bra som team.

 

Team på skullen

Att ha häst på Hollstad inkluderar en rad aktiviteter. Som att ta in halmen till exempel.

 

 

Häst på väg till hagen

Till sommarhagen bär det av nu.

 

Häst på vägen

Så var det dags för prommenad igen.

 

Ung ryttare

Det gäller att börja i tid...